Euskaltegiko Neguko Festa

Joan den ostegunean, 2012ko abenduaren 20an, Zubiarte Euskaltegiko Neguko Festa ospatu zen. Sekulako giroa sortu zen egun osoan zehar euskaltegian. Hona hemen argazki batzuk eta bideo bat horren lekuko. Gustatu bazaizu, zabaldu informazio hau  zure lagunen artean, Facebook.,Twitter, eta abar.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uyiEdZEQ6Hg[/youtube]

Bideoiturria: Xagra “Euskaltegiko Neguko Festa” irakurtzen jarraitu

Sarrera proba

Zer da?
Sarrera proba ikasleek matrikula egin baino lehen burutu behar dute. Hasierako ebaluazio laburra da. Bertan erabakitzen da ikaslea zein mailatan sartuko den (A1, A2, B1, B2 eta C1).
Noiz da?

Ikastaro bakoitzaren hasieran; matrikula egin behar den egunean, hau da, matrikula tramiteak egin baino lehen burutzen da. Bost-hamar minutuko tartean burutzen da.

Nork egin behar duen?

Sarrera proba ikasle guztiek egin behar dute. Dena den, aurreko ikastaroan gurekin ibili badira, edo beste euskaltegi baten agiria ekartzen badute, edo Hasiera mailan sartu nahi badute; ez dute sarrera probarik egin beharko.

Nolakoa da?
Ikasleak ahoz irakasle bati azalduko dio; euskara non (eskolan, etxean, euskaltegian, kalean, bere kabuz…) noiz (duela zenbat urte, nola mantendu duen…)eta nola (barnetegian, astean zenbat orduko ikastaroak…) bereganatu duen, eta baita ikastaro berrirako zein asmo dituen. Atal hau erdaraz egin daiteke.

Gero, irakasleak beharrezkoa ikusten badu, ikasleak ariketaren bat egin beharko du: testu txiki baten laburpena ahoz edo idatziz, gai bati buruz mintzatu…

Zertarako balio du?

Sarrera probaren balio bakarra da ikaslea talde jakin batean kokatzea; hau da sarrera probak ez dio ikasleari inolako agiririk ematen. Gainera, sarrera probak behin behineko hurbilpena da, gero, ikastaroaren lehenengo astean irakasleak eta ikasleak adostuko dute ikasleak talde horretarako mailarik duen ala ez; eta, behar izanez gero, maila eta talde aldaketa egin behar duen.

Prueba de acceso

(euskaraz)

¿Qué es?
La prueba de acceso deben hacerla los alumnos antes de matricularse. Es una breve evaluación inicial. Por medio de ella se decide en qué nivel se matriculará el alumno (A1, A2, B1, B2 y C1).

¿Cuándo se hace?
Al inicio de cada curso; en el mismo día en que se hace la matrícula, un poco antes de formalizarla. Se realiza en 5 o 10 minutos.

¿Quién tiene que hacerla?
Todos los alumnos. No obstante, si han estado el curso precedente estudiando en el euskaltegi, o traen algún certificado de nivel de otro euskaltegi, o si van a matricularse en el nivel inicial (A1), no tienen que hacer este trámite.

¿Cómo es?
El alumno explicará de forma oral: dónde (en la escuela, en casa, en el euskaltegi, en la calle, por su cuenta,…) cuándo (hace cuántos años, cómo lo ha mantenido…) y cómo (barnetegi, cuántas horas a la semana…) ha aprendido euskera, así como qué intenciones tiene para el curso en el que va a apuntarse. Esta parte puede hacerse en castellano. Después, si el profesor lo considera necesario, el alumno realizará algún ejercicio: resumen oral o escrito de algún texto corto, hablar de algún tema…

¿Para qué sirve?
El objetivo de esta prueba es situar al alumno en un grupo correspondiente a su nivel; no se expide ningún tipo de certificado de la misma. Además al ser una primera valoración, una vez empezado el curso, durante la primera semana, el profesor del grupo valorará si el alumno tiene o no nivel para estar en el mismo; de no ser así tendrá que cambiar de grupo.